Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednostką pomocy społecznej oferującą zajęcia terapeutyczne oraz rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wadami genetycznymi. Obejmuje opieką dzieci z terenu powiatu dębickiego od momentu narodzin do 16 r.ż.; pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym oraz legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności z wyjątkiem dzieci z orzeczonym autyzmem.

Placówka oferuje zajęcia z zakresu:

  • Terapii ruchowej, w tym korekcji wad postawy, skrzywień kręgosłupa oraz specjalistycznej terapii dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,

  • Terapii usprawniającej medotą NDT- Bobath, przeznaczonej dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,

  • Terapii metodą integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

  • Kiniesiotapingu,

  • Zajęć psychologicznych,

  • Zajęć pedagogicznych, rewalidacyjnych,

  • Terapii logopedycznej,

  • Zajęć grupowych- prowadzonych m.in. arteterapia, W. Sherborne oraz masażu Shantala.

Zajęcia odbywające się w Placówce są nieodpłatne, dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Masz pytania – dzwoń: sekretariat tel. 14 680 31 73