SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W DĘBICY

Małgorzata Dankowska
– dyrektor

Barbara Budzik
– główna księgowa

Renata Smoleń
– psycholog-logopeda

Stanisława Krasnoid
– konsultant medyczny
– pediatra
– specjalista rehabilitacji medycznej

Urszula Strzałka
– pedagog

Aleksandra Harla
– logopeda

Karolina Świerk-Kędzior
– psycholog

Piotr Łazarz
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą SI
– kinezjotaping

Urszula Mydlarz
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą NDT-BOBATH
-specjalista usprawniania dzieci metodą SI

Barbara Augustyn
– terapeuta

Monika Siedlarz-Plebanek
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą NDT-BOBATH

Małgorzata Indra-Stachnik
– terapeuta do spraw gimnastyki korekcyjnej i wad postawy

Renata Składanowska-Żyła
– starszy technik fizjoterapii

Katarzyna Przydzielska
– pomoc administracyjna

Agnieszka Gazda
– inspektor ochrony danych osobowych