Dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy

mgr Elżbieta Kłęczek
– surdopedagog.

dr Renata Smoleń
– psycholog-logopeda

lek med Stanisława Krasnoid
– konsultant medyczny
– pediatra
– specjalista rehabilitacji medycznej

mgr Małgorzata Toczyńska-Ożóg
– pedagog-terapeuta
– oligofrenopedagog

mgr Aneta Sobolak
– oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Harla
– logopeda – pedagog

mgr Karolina Świerk-Kędzior
– psycholog

mgr Piotr Łazarz
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą SI
– kinezjotaping

mgr Urszula Mydlarz
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą NDT-BOBATH
-specjalista usprawniania dzieci metodą SI

mgr Barbara Augustyn
– terapeuta

mgr Monika Siedlarz- Plebanek
– terapeuta
– specjalista usprawniania dzieci metodą NDT-BOBATH

mgr Małgorzata Indra-Stachnik
– terapeuta do spraw gimnastyki korekcyjnej i wad postawy

Piotr Petrykowski
– licencjat fizjoterapii

Renata Składanowska-Żyła
– starszy technik fizjoterapii

mgr Barbara Budzik
– główna księgowa

Katarzyna Przydzielska
– pomoc administracyjna

Agnieszka Gazda
– inspektor ochrony danych osobowych