Zgodnie z art. 37 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U z 2018 r. poz 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl