Terapia ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz przywracanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.

W naszej Placówce w trakcie terapii wykorzystujemy różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując je indywidualnie do dziecka. Rodzice bądź opiekunowie również dostają wskazówki do pracy w domu, dzięki czemu efekt terapeutyczny osiągnięty na zajęciach jest jeszcze lepszy.

W terapii ruchowej kładziemy nacisk na:

-naukę prawidłowych wzorców ruchowych i wdrożenie ich do czynności życia codziennego,
-normalizację napięcia mięśniowego,
-odtworzenie siły mięśniowej i zakresu ruchu,
-dostosowanie pomocy ortopedycznych,
-trening równowagi i orientacji w przestrzeni,
-korekcję postawy.

Dla kogo terapia ruchowa?

-dla dzieci z wadami postawy oraz wadami stóp,
-z problemami neurologicznymi ( m.in. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami genetycznymi),
-z problemami rozwojowymi,
-ze schorzeniami ortopedycznymi, po przebytych urazach bądź złamaniach.

Specjalistyczne metody wykorzystywane w terapii  ruchowej:

Informujemy także, iż dzieci objęte zajęciami rehabilitacyjnymi mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii na zlecenie lekarza- konsultanta pracującego w Placówce. Sprzęt jest udostępniany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Na spotkanie należy zabrać ze sobą wygodny, nie krepujący ruchów strój sportowy. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń są stany infekcyjne.

Terapię ruchową w Placówce prowadzą: mgr Monika Siedlarz- Plebanek, mgr Piotr Łazarz, mgr Małgorzata Indra- Stachnik oraz Renata Składanowska- Żyła, mgr Barbara Augustyn.

Korekcja wad postawy

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej mają na celu zniwelowaniu i przeciwdziałaniu powstawaniu wad postawy. Wady postawy to między innymi: plecy okrągłe (odstające łopatki), skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa), a także wady kończyn dolnych t.j. kolana koślawe, szpotawe, oraz płaskostopie.

Zajęcia w naszej placówce prowadzone są w systemie ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Każde zajęcia indywidualne są dopasowywane do potrzeb i możliwości godzinowych pacjentów i terapeuty. Zajęcia grupowe odbywają się niezmiennie od wtorku do piątku o godz. 15.00 a w okresach wakacji, świąt, i ferii o godz. 12.00. Korekta wad postawy to nie tylko zajęcia prowadzone w naszej placówce, ale też zestaw ćwiczeń domowych, które pacjent otrzymuje na pierwszych zajęciach w formie pisemnej, wraz z przeprowadzonym objaśnieniem do wykonywania ich w warunkach domowych.

Zajęcia w naszej Placówce odbywają się również w systemie grupowym z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa. Pozwala on na skorygowanie linii kręgosłupa za pomocą  grawitacji (zwis ciała głową w dół lub kończynami dolnymi), oraz przeciwdziałając sile grawitacji na min. na ławce skośnej. System korekcji wad postawy zapewnia różnorodność ćwiczeń, a także pozwala na pracę grupową z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ponieważ zbyt duża ilość dzieci i młodzieży, która powinna uczestniczyć w zajęciach rehabilitacji ruchowej nie pozwala na pracę terapeuty tylko z jednym pacjentem. Synkopa jest dobrym rozwiązaniem tegoż problemu. Każdy pacjent ma dostosowane ćwiczenia do swojej wady postawy, które systematycznie powtarzając wzmacnia mięśnie i koryguje swoją wadę. Synkopa jest sprzętem wymagającym systematyczności, a także chęci młodego człowieka do korzystania z niego. Zajęcia polegają na wykonywaniu serii  ćwiczebnych na każdej stacji lub na rozwiązaniu czasowym (czas na danej stacji to min. 5 minut. Zajęcia na Synkopie odbywają się cały tydzień z wyłączeniem poniedziałku, o godz.15.00, a wszelkie zmiany są na bieżąco ogłaszane.

Zasady panujące w ośrodku zobowiązują pacjenta, oraz jego opiekunów prawnych do regularnego uczęszczania. W razie niedyspozycji pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o jego nieobecności telefonicznie lub osobiście. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni pacjent zostaje skreślony z listy. Istnieje możliwość powrotu na zajęcia po przeprowadzonych konsultacjach lekarskich z naszym lekarzem prowadzącym. Terapia dzieci i młodzieży prowadzona jest z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa.

Zajęcia korekcyjne to długotrwały proces na który składa się praca pacjenta i jego rodziców, zaangażowanie i systematyczność, oraz praca wykwalifikowanego terapeuty. Nasza Placówka elastycznie i indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta począwszy od niemowląt a kończąc na dzieciach do 16 roku życia bez orzeczenia o niepełnosprawności, a także do 18 roku jeśli pacjent przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Specjalistą od korekcji wad postawy w Placówce jest mgr Małgorzata Indra- Stachnik oraz mgr Barbara Augustyn.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp i kończyn dolnych u dzieci

Autorką tej metody jest Barbara Zukunft- Huber, która dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi odkryła wiele prawidłowości dotyczących rozwoju kończyn dolnych. Opracowała własną strategię terapeutyczną, która uwzględnia naturalny i fizjologiczny proces kształtowania się stóp niemowlęcia bez ograniczania jego spontanicznej aktywności.

Metoda ta traktuje wady stóp nie jako problem lokalny, ale zaburzenie dotyczące całego ciała. Wady stóp mogą bowiem wynikać np. z niewłaściwego rozwoju stawów biodrowych, z asymetrii w ułożeniu ciała dziecka czy też z zaburzeń o podłożu neurologicznym. W taki sam sposób wrodzona wada stopy może zaburzać funkcjonowanie pozostałych elementów ciała.

W metodzie tej stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, które mają za zadanie zobrazować problem oraz pozwalają mierzyć efektywność terapii. Ważna jest systematyczność działań prowadzonych w domu przez rodziców, którzy poinstruowani przez fizjoterapeutę wykonują odpowiednie mobilizacje w obrębie konkretnych stawów. Efekt każdorazowej sesji terapeutycznej utrwala się zwykle za pomocą czynnościowego bandażowania.

Im wcześniej wprowadzi się konkretne działania, tym, szybciej będzie można obserwować pozytywne efekty. Terapia ta na pewno wymaga sporo zaangażowania i poświęcenia, ale niejednokrotnie można dzięki jej zastosowaniu uniknąć procedur operacyjnych i opatrunków gipsowych, które hamują naturalną aktywność stóp, prowadzą do osłabienia mięśni, usztywnienie stawów i rogowacenia skóry.

Metodą tą w Placówce pracuje Renata Składanowska- Żyła.

Terapia NDT-Bobath

Metoda Bobath określana jest mianem NDT – Neuro Delvelopmental Treatment ze względu na oparcie o podstawy neurorozwojowe.

Rozwój ruchowy dziecka przebiega w stałej kolejności – od głowy, obręczy barkowej i kończyn górnych, poprzez tułów, do kończyn dolnych. Oznacza to, że zanim dziecko zacznie chodzić, najpierw musi kontrolować ułożenie głowy, uzyskać podpór na kończynach górnych w pozycji leżącej, aby poprzez siad, czworaki i pozycję klęczną przejść do pozycji stojącej. Każda złożona czynność ruchowa zawiera kombinację wielu prostych ruchów i kształtuje się w oparciu o poprzednie doświadczenia ruchowe. Prawidłowy rozwój czynności ruchowych stanowi podstawę do rozwijania kolejnych umiejętności. Stworzenie takiej bazy dla rozwoju czynności dowolnych u dziecka z różnymi zaburzeniami jest, zdaniem autorów metody neurorozwojowego leczenia, możliwe tylko wówczas, gdy zostanie ono wyzwolone spod wpływu działania odruchów patologicznych.

Podstawowym założeniem tej terapii jest przygotowanie dziecka do możliwie samodzielnego funkcjonowania ponieważ metoda NDT – Bobath jest podstawą nie tylko rozwoju ruchowego, ale też poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Metoda NDT-Bobath nie zawiera żadnych gotowych zestawów ćwiczeń. Cała strategia postępowania usprawniającego oparta jest na wnikliwej analizie problemu klinicznego, precyzyjnej ocenie zarówno rozwoju psychomotorycznego jak i potencjału rehabilitacyjnego. Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane przez rodziców zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa są utrwaleniem terapii prowadzonej przez fizjoterapeutę.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.ndt-bobath.pl/ .

Metodą tą w naszej Placówce pracuje mgr Monika Siedlarz-Plebanek, mgr Urszula Mydlarz.

Terapia SI

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny.

Integracja sensoryczna wpływa na rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia trzech układów sensorycznych: dotykowego, przedsionkowego i prioprioceptywnego. Nie tylko powinny one funkcjonować prawidłowo, ale także ze sobą współpracować. W przeciwnym razie dziecko doświadcza kłopotów dotyczących interakcji z otoczeniem, a także rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez własny organizm.

Metodą integracji sensorycznej w naszej Placówce pracuje mgr Piotr Łazarz, mgr Urszula Mydlarz.

Metoda PNF

PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)- (torowanie nerwowo-mięsniowe)- jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

Jak to działa?

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to:

 • Przywracanie sprawności w uszkodzonym lub osłabionym obszarze oparte jest na mechanizmie irradiacji czyli, promieniowania lub przeniesienia. Potencjał tkwiący w zdrowych i silnych rejonach pod wpływem odpowiednich bodźców irradiuje na miejsca objęte stanami patologicznymi i prowadzi do odtworzenia utraconej lub osłabionej w wyniku choroby neurologicznej lub ortopedycznej funkcji.
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
 • wysoki poziom edukacji chorego, duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

Wskazania do stosowania gimnastyki metodą PNF:

 • po incydentach neurologicznych takich jak np.udary
 •  zaburzenia chodu,
 • po urazach rdzenia kręgowego,
 • schorzenia ortopedyczne,
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów,
 • dziecięce porażenie mózgowe(MPD),
 • skoliozy i wady postawy.

Stosowanie tej metody jest indywidualnie dobierane i dostosowywane do dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Kinesiology Taping

Kinezjology Taping to zastosowanie specjalnej taśmy (Tape) , która została wynaleziona jako elastyczny, przepuszczający powietrze i samoprzylepny Tape odpowiadający właściwościom elastycznym ludzkiej skóry. Warstwą klejącą jest akryl (bez domieszek lateksu) co ogranicza możliwość występowania podrażnień i uczuleń. Plaster zachowuje swoje właściwości przez wiele dni po aplikacji, nie ogranicza czynności higienicznych. Dzięki temu odpowiednio założona aplikacja plastra wspomaga pracę mięśni i ułatwia szybsze leczenie.

Metoda ta ma wiele korzyści, między innymi:

 • jest dobrze akceptowana przez pacjentów,
 • działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
 • efekt poprawy powinien być zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymywać się po jej usunięciu,
 • nie wyklucza stosowania innych form terapii (jeżeli konieczne).

Zasady podczas użytkowania aplikacji plastra kinesjology taping:

 • Aplikacje plastra k-t należy nosić nie dłużej niż 10-14 dni
 • Kąpiel – dziecko przy założonej aplikacji z plastra może swobodnie kąpać. Po kąpieli podczas wycierania nie należy trzeć okolic aplikacji tylko przyłożyć ręcznik i poczekać aż ręcznik „wpije” wodę.
 • Zdejmowanie plastra – najlepiej okolicę plastra natłuścić i ok. 15-20min odczekać po tym czasie odkleić, można zastosować również benzynę apteczną. Przerwa między jedną aplikacją a drugą (dla lepszych rezultatów)nie powinna być dłuższa niż jeden dzień.
 • Uczulenia – warstwą klejącą jest akryl (bez domieszek lateksu) co ogranicza możliwość występowania podrażnień i uczuleń; jednak gdyby pojawiły się podrażnienia bądź uczulenie wokół aplikacji należy odkleić plaster.
 • Skuteczność aplikacji – jeżeli po jednym dniu od założenia plastra nie widać minimalnej poprawy należy się skontaktować z panem Piotrem tel.146803173
  (w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości).

Metodą tą pracuje mgr Piotr Łazarz, mgr Urszula Mydlarz, mgr Małgorzata Indra-Stachnik oraz mgr Barbara Augustyn.